Vybudování FVE (260 KWP) bez akumulace energie

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003504 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Financováno EU NextGenerationEU Národní plán obnovy Ministerstvo průmyslu a obchodu

Snížení energetické náročnosti ve společnosti Kores Europe s.r.o.

reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025289

Projekt „Snížení energetické náročnosti ve společnosti Kores Europe s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zavedení úsporných opatření spočívajících ve výměně dvou vstřikolisů za energeticky úspornější, zateplení střechy administrativní budovy a výměna oken v části objektu.

Výzkum & vývoj nových a ekologicky šetrných hmot

Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových typů hmot pro kancelářské použití: inkoustů, korekčních laků, lepicích hmot, popř. dalších materiálů. V současné době je jedním z největších problémů jejich odolnost a trvanlivost bez použití syntetických látek, které jsou zátěží pro životní prostředí. Proto bude výzkum a vývoj veden jak směrem ke zvýšení kvality a trvanlivosti laků, inkoustů a lepicích hmot, tak směrem ke snížení jejich vlivu na životní prostředí použitím přírodních, snadno degradovatelných komponent. Pozitivním dopadem projektu bude snížení ekologické zátěže (snížení vlivu syntetických látek na okolní prostředí).

Je spolufinancován Evropskou unií.