FAQ - časté otázky

Které druhy materiálu můžu lepit s lepicí tyčinkou KORES?

Lepicí tyčinky KORES lepí všechny druhy papíru, kartón, fotografie i korek.

Co mám dělat, když si potřísním pokožku KORES lepicí tyčinkou?

Pokud používáte lepicí tyčinku KORES nebo lepicí tyčinku Chameleon a dojde k potřísnění lepidlem, omyjte prosím pokožku vodou a mýdlem.

Můžete mi prosím poradit, jak se zachovat, když dojde k potřísnění oblečení lepicí tyčinkou KORES?

Lepicí tyčinka KORES je vypratelná, lepidlo lze tedy velmi lehce odstranit z oblečení horkou vodou.

Existují nějaká rizika, pokud bude mé détě používat lepicí tyčinku KORES?

Lepicí tyčinky KORES neobsahují rozpouštědla, nejsou toxické. Jsou tedy bezpečné pro děti.

Proč je lepicí tyčinka KORES Chameleon fialová?

Jedná se o barevnou lepicí tyčinku, která umožňuje optickou kontrolu lepené polochy. Barevná lepicí vrstva po zaschnutí zprůhlední. Doporučujeme tuto lepicí tyčinku dětem. Výhodou je čistota při používání a snadná aplikace.

Jak se mám zachovat, když dojde k potřísnění mé pokožky tekutým lepidlem KORES?

Záleží na tom, jaké lepidlo používáte…

pokud používáte KORES Glufix, Eco univerzální lepidlo, Wood Glue nebo disperzní lepidlo White Glue, omyjte potřísněnou plochu vodou a mýdlem; pokud používáte Power glue omyjte pokožku acetonem nebo horkou vodou.

Jaký je rozdíl mezi vteřinovými lepidly KORES Power glue a Power glue GEL?

Power glue je univerzální vteřinové lepidlo. Výhodou je okamžitý účinek. Power glue gel taktéž vteřinové lepidlo pro všestranné použití. Rozdíl je v gelové konzistenci. Power glue gel je vhodné lepidlo pro lepení na svislých plochách!

Obě lepidla jsou vhodná na lepení papíru, lepenky, fotografií, textilu, kůže, korku, dřeva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a gumy.

Existuje nějaký návod jak správně používat vteřinová lepidla KORES Power glue a Power glue Gel?

Předně byste se měli ujistit, zda plocha, na kterou budete lepit, je čistá a suchá. Poté jemným zašroubováním horní části uzávěru do zapečetěné tuby, udělejte malý otvor, k zajištění průtoku lepidla. Poté již můžete uzávěr zpět zašroubovat do původní pozice. Otevřete víčko, aplikujte malé množství KORES vteřinového lepidla na povrch. Stlačte lepené objekty k sobě a vyčkejte než dojde k zaschnutí.

Jak se mám zachovat, když dojde k potřísnění pokožky vteřinovým lepidlem KORES Power Glue?

V případě potřísnění pokožky použijte aceton a řádně umyjte postižené místo horkou vodou a mýdlem. Pokud potíže přetrvají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Když používáte Power glue, dávejte pozor na potřísnění pokožky a neinhalujte toto lepidlo. Chraňte své oblečení a udržujte toto lepidlo z dosahu dětí. V případě zasažení očí, vypláchněte postižené místa řádně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Co mám dělat v případě potřísnění pokožky opravným lakem KORES?

Tyto výrobky jsou bezpečné. V případě, že používáte opravný lak Aqua nebo Fluid a opravný lak částečně zasáhne Vaše ruce/pokožku, stačí, když opláchnete postižené místo vodou a mýdlem. Měli byste však chránit své oči a vyhýbejte se vnitřnímu pozření těchto výrobků.

Jaký je rozdíl mezi opravným lakem KORES Fluid a KORES Aqua?

Opravný lak Fluid obsahuje rozpouštědla, je ředitelný benzinem. Opravný lak Aqua je na vodní bázi, ředitelný vodou.

Jak mám správně používat opravné laky KORES Fluid a Aqua?

Společnost KORES nabízí různé druhy opravných laků, tj. Fluid / Aqua nebo Fluid Soft Tip / Aqua Soft Tip…
Pokud právě používáte opravný lak Fluid či Aqua, řádně ho protřepejte, dokud neuslyšíte míchací kuličku, která slouží k zajištění správné konzistence opravného laku. Aplikujte opravný lak na papír pomocí opravného štětečku. Použití je snadné. Počkejte až opravný lak zaschne a poté můžete požadovanou plochu přepsat. Po použití pevně uzavřete uzávěr.
Fluid Soft Tip a Aqua Soft Tip jsou vybaveny patentovanou třídimenzní houbičkou pro variabilní šířku oprav: bod, jednoduchá linie a široká linka. Postup je stejný jako u opravného laku Fluid a Aqua.

Jak mám správně použít korekční pero KORES Metal Tip, abych dosáhl/-a nejlepšího výsledku?

Použití je velmi snadné: protřepejte korekční pero, dokud neuslyšíte míchací kuličku. Přitlačte kovový hrot a stlačením těla korekčního pera naneste opravný lak na požadované místo.

Co mám dělat, když se zašpiním korekčním perem KORES?

Všechna korekční pera KORES jsou bezpečná. Stačí jen omýt postižené místo vodou a mýdlem a pořádně opláchnout vodou.

Jsou vidět opravy korekčními strojky KORES na fotokopiích?

Korekční strojky Scooter, 2WAY, Refill Roller, Mini Roller a Roll-On nezanechávají stopy na fotokopiích.

Můžete mi prosím poradit, jak správně používat korekční strojky KORES? Jsou mezi nimi nějaké rozdíly?

Roll-On je koncipován pro opravy s přirozeným držením ruky, tzv. ERGO koncepce. Výhodou je snadné použití: stačí přiložit na papír a tahem zleva doprava je korekce hotova! Korektor Scooter je vybaven pomocnými kolečky pro přesnou, rychlou a snadnou korekci. Oprava probíhá svisle, pomocí koleček “Wheel guide”. Výhodou korekčního strojku Refill Roller je především vyměnitelná korekční páska, korektura se provádí podobným způsobem jako se strojkem Roll On. Korekční strojek 2WAY je unikátní strojek s pogumovaným soft povrchem. Tento strojek je vhodný pro leváky i pro praváky. Mini Roller je díky své velikosti ideální do penálu na drobné opravy.

Jaké jsou výhody suché korekce?

Suchá korektura je rychlejší, není potřeba čas na zasychání opravného laku. Umožňuje možnost okamžitého přepsání kuličkovým perem, rollerem, bombičkovým perem nebo psacím strojem. Každopádně je suchá korektura komfortnější!

Zanechávájí samolepicí bločky KORES nějaké stopy, když se odlepí?

Při použití razítkových barev KORES se Vám nic takového nestane. Vyrábíme razítkové barvy bez oleje, takže nezamastí papír. Roll-On is ideal for sideways application. Just place the correction nose on paper and move from left to right. The “ErgoHold“ design makes corrections very simple. Developed for clean, quick and accurate corrections! Scooter has wheel guide. 2way is unique because of its special soft zone for comfortable grip and it was designed for right and left-handers.

Jak se mám zachovat, když dojde k potřísnění pokožky razítkovou barvou KORES?

Obecně se dá říci, že razítkové barvy nedráždí pokožku. Stačí umýt postižené místo mýdlem a opláchnout větším množstvím vody.

HOME